3,045 citiri

Dreptul de opțiune infracțională

baniUn domn, însă înșelător și abuziv în serviciu, este trimis în judecată pentru un prejudiciu însemnat adus băncii în care lucrase pe un post important…

Judecătorul:
– Dacă aduceți banii înapoi, o să vă micşorez pedeapsa!
– Eh…, dacă voiam să dau banii înapoi, făceam un împrumut!!

NOTA JURIDICE.ro
1. Cf. art. 74 indice 1 Cod penal, “(1) În cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(2) Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 şi 2.“

2. Prin decizia nr. 573/2011 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 74 indice 1 Cod penal sunt neconstituționale, deoarece pe de o parte, prin condiționarea reducerii limitelor de pedeapsă de un anumit moment procesual, respectiv, până la soluționarea cauzei în primă instanță, este afectat principiul egalității cetățenilor în fața legii, iar pe de altă parte, atât alin. (1), cât și alin.(2) folosesc o terminologie ambiguă, imprecisă, de natură a lipsi de previzibilitate norma supusă controlului.

3. Încetați cu glumele juridice, suntem oameni serioși!